digitaalnotuleren.nl

uw bijeenkomst online !

 

team

Digitaal Notuleren heeft een team waarin de benodigde disciplines vertegenwoordigd zijn. Voor de redactie van de verslagen (het aanbrengen van de markeringen), het publiceren op internet en het zorgen voor de juiste aansluitingen en werking van de apparatuur is altijd de juiste specialist aanwezig.

Uiteraard zorgt Digitaal Notuleren voor een perfecte aansluiting op uw content- en/of documentmanagementsysteem. Zo is er altijd sprake van een optimale gegevensuitwisseling.


 

Newsletters

Wilt u weten welke mogelijkheden Digitaal Notuleren, met betrekking tot aansluiting op uw bestaande vergaderapparatuur of geheel nieuwe vergaderapparatuur, kan bieden, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via telefoonnummer 033-4341005

 
 

AV techniek


Fred Colijn

Webcasten niet als middel maar als doel.

Sinds jaren hebben wij ons er op toegelegd webcasting tot een succes te maken, of dit nu met vaste of met mobiele installaties gebeurt.

Web en IT Specialist


Geert Jan Zweers

De methode van Digitaal Notuleren is 'simpel'.

Geert Jan is reeds jarenlang werkzaam in de IT-sector, waarbij online oplossingen veelvuldig zijn en worden gerealiseerd. Bij het systeem van Digitaal Notuleren worden gebruikers niet gehinderd door technische blokkades.

Contentmanagers


Ron Knipscheer, Patricia Wissel en Nicolette Bakker

Uw bijeenkomst in vertrouwde handen!